Bankenes Betalingssentral

Min rolle var her prosjektkoordinator i et stabiliseringsprosjekt ved Bankenes Betalingssentral (BBS), hvor Sun Microsystems var oppdragsgiveren. Prosjektet ble satt i gang da BBS` finansielle tjenester og informasjonstjenester skulle overføres til ny basis infrastruktur.

Jeg var ansvarlig for å følge opp enkeltaktiviteter med daglige statusmøter og statusrapportering internt hos kunden. I tillegg hjalp jeg også til med andre administrative oppgaver som rutiner, prosesser og lignende. Dette var et ekstremt hektisk prosjekt pga driftskritiske aktiviteter med strenge krav til oppetid i et allerede stramt driftsdøgn.

<- Tilbake til tidligere prosjekter.