Nasdaq OMX

Her var jeg prosjektleder ved Nasdaq OMX, Stockholmsbørsen, i et prosjekt der det skulle leveres en helt ny teknisk løsning til børsen i Saudi Arabia. Mitt hovedansvar var å følge opp leveransene til underleverandørene. I tillegg hadde jeg administratoransvar for endringer under prosjektperioden.

4-5 måneder av dette prosjektet tilbrakte jeg hos kunden, Tadawul i Riyadh, Saudi Arabia. Rollen min varierte avhengig av behovet, til dels var jeg akseptansetestleder, on-site koordinator og issue- og defects manager. Jeg var også hos underleverandøren i Chennai, India, for å følge arbeidet der.

Hele ti nasjonaliteter var med på dette internasjonale prosjektet, noe som gjorde det ekstra utfordrende, og også svært lærerikt og spennende.

<- Tilbake til tidligere prosjekter.