Om Kan Kaos

Å samle tråder og skape struktur der utgangspunktet er kaos, er noe av det jeg virkelig kan. Derav navnet. Kan Kaos ble opprettet i 2007, og har siden da gjennomført prosjektledelse i en rekke offentlige, så vel som private virksomheter.

 

Om Kan Kaos prosjektledelse

Store prosjekter er avhengig av noen som kan koordinere, organisere og holde oversikten. Kan Kaos tilbyr nettopp dette.

Kan Kaos jobber på tvers av bransjer, men har de siste årene hatt flere oppdrag innen tekniske prosjekt, og har derfor spesielt god forståelse for dette fagfeltet. Varigheten på prosjektene varierer, men de typiske oppdragene foregår gjerne over flere måneder.

 

En prosjektleder bør ha et hovedfokus: menneskene

Menneskene er essensen i et hvert prosjekt. Det er derfor viktig å kunne se den enkelte medarbeider og forstå hva som driver dem. Min erfaring har vist at det er når vi mennesker får lov til å bruke våre evner, at vi motiveres. Det er først når vi føler eierskap til arbeidsoppgavene, at vi engasjeres. Å legge til rette for de gode teamprosesser er viktig, for det er når vi jobber sammen mot felles mål, at vi løser oppgavene best. Det er mitt utgangspunkt i alle prosjekt jeg leder.

 

Les mer om Kan Kaos`tidligere oppdrag innen prosjektledelse.

Lurer du på om Kan Kaos er rett for ditt prosjekt? Ta kontakt for en prat.