Om Karin Stang

Jeg er prosjektleder. Ikke bare av yrke, men som person.

Karin Stang prosjektleder i Kan KaosMed en oppvekst på bondegård, som ett av seks søsken, lærte jeg tidlig å håndtere kaos. Jeg trivdes med det, og ble senere tiltrukket av arbeid som innebar å organisere og å skape struktur der det tilsynelatende ikke fantes.

De siste 15 årene har jeg vært prosjektleder på en rekke ulike oppdrag i inn- og utland, med både norsk og engelsk som arbeidsspråk. Min arbeidserfaring er bred, faktisk er det dette som har blitt min spisskompetanse; allsidighet.

Som koordinator er jeg strukturert, og skaffer meg raskt oversikt over hva som må gjøres av hvem, når og hvordan – og sørger for at det blir gjort. Jeg trives godt i kreative og hektiske miljø, kaos er jo noe jeg kan.

I løpet av årene har jeg lært meg hvor mine styrker ligger, og ikke minst, sett hva som fungerer: Vi lykkes best med motiverte medarbeidere, derfor legger jeg stor vekt på å skape engasjement og arbeidslyst i alle prosjekter jeg er involvert i.

 

Mer om min bakgrunn finner du på Linkedin.

Se hva mine tidligere kunder og samarbeidspartnere sier om meg.