Rikshospitalet

Jeg var her engasjert som delprosjektleder i forbindelse med IT-flytteprosjekt ved Rikshospitalet, fra det gamle i Oslo sentrum til det nye på Gaustad. Mitt hovedansvar var installasjon av brukerutstyr ved alle sykehusets avdelinger, og omfanget var ca 3000 arbeidsplasser. Jeg utarbeidet ressursplan, rutiner og logistikk, samt hadde ansvar for innkjøp og oppfølging av leverandører.

<- Tilbake til tidligere prosjekter.