Rikstrygdeverket

Her hadde jeg rollen som delprosjektleder ved Rikstrygdeverket, og hadde medansvar for utrulling av nytt datautstyr med ny teknisk løsning. Omfanget var 8700 arbeidsplasser ved ca 510 steder i landet.

Jeg stod for opplæring av rutiner ved selve igangsettelsen, samt fulgte opp de åtte regionale delprosjektlederne. Her hadde vi behov for et stort apparat i gjennomføringen, blant annet for å imøtekomme kundens krav om oppetid.

<- Tilbake til tidligere prosjekter.