Sykehuspartner

Jeg var engasjert som delprosjektleder for Flytte- og samhandlingsprosjektet i Sykehuspartner. Sykehuspartner leverer de tekniske løsningene i forbindelse med sammenslåingen av helseforetakene Rikshospitalet (inkl. Radiumhospitalet), Ullevål sykehus og Aker sykehus til Oslo Universitetssykehus.

En av oppgavene var bl.a. etablering av midlertidige tekniske løsninger for å støtte elektronisk samhandling mellom de ulike foretakene. Det er nødvendig i påvente av etablering av én felles teknisk plattform.

<- Tilbake til tidligere prosjekter.