Tidligere prosjekter

Les mer om tidligere prosjekter jeg har hatt her:

Sykehuspartner

Nasdaq OMX

Bankenes Betalingssentral

Rikstrygdeverket

Rikshospitalet